Rzecznictwo

Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w szkoleniu on-line Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów bibliotek, którzy chcą świadomie kształtować relacje z organizatorami oraz otoczeniem biblioteki.

Termin: 7 i 8 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-13.00

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ZOOM

Prowadząca: Natalia Gromow – absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski) i Innowacyjne praktyki public relations (Uniwersytet Gdański). Od 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się poinformujemy Państwa e-mailowo.

informacja o szkoleniu Rzecznictwo 7_8.12