Jak zapisać się do Biblioteki?

 

Aby zostać czytelnikiem WiMBP w Gdańsku należy odwiedzić jedną z naszych filii i dopełnić następujących formalności:

– zapoznać się szczegółowo z regulaminem dla czytelników,
– okazać dowód osobisty,
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu,
– otrzymać bezpłatnie Metropolitalną Kartą do Kultury – Metropolitalna Karta do Kultury upoważnia do korzystania ze wszystkich filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, a także uprawnia do zniżek u Partnerów programu (teatry, kina, muzea, kawiarnie i inne).

Jeśli zapisująca się do biblioteki osoba jest niepełnoletnia, zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.