NOWA EDYCJA POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Ogłoszenie V edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza"

 

OGŁASZAMY V EDYCJĘ POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ „Wiatr od morza”

Za nami cztery edycje Pomorskiej Nagrody Literackiej. W październiku 2021, podczas gali Pomorskiej Nagrody Literackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił zwycięzców IV edycji. Do grona laureatów dołączył Antoni Pawlak, którego tomik poezji „Ale bez rozgrzeszenia” wygrał w kategorii Literacka Książka Roku. Zwycięską książką w kategorii Pomorska Książka Roku okazała się biografia Mikołaja Trzaski „Wrzeszcz!”, której autorami oprócz bohatera są jego rozmówcy Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” za całokształt pracy literackiej otrzymał Paweł Huelle.

 

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona przez Samorząd Województwa Pomorskiego w uznaniu dla twórczej pracy i dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury. Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa, w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2021.

 

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2021 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje wydane w 2021 roku, związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

 

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2021.

 

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ) oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książki, prosimy przesyłać na adres:

 

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 

Targ Rakowy 5/6

 

80-806 Gdańsk

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2022.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508-327-320, 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej:

 

Barbara Blacharska e-mail: )

 

 

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w październiku 2022.


Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2021.

Książki nadesłane w zgłoszeniach nie będą zwracane. Po ukończeniu prac jury, zostaną przekazane do księgozbioru WiMBP w Gdańsku.