Nowości Regionalne

 

Zarówno na terenie naszego województwa, jak i poza nim powstaje wiele publikacji dotyczących szeroko pojętego Pomorza: jego kultury, historii, geografii, tradycji, spraw społecznych, gospodarczych i in. Nie brakuje beletrystyki o naszym regionie, prac naukowych i popularnonaukowych, wspomnień, reportaży…  Informacje o regionalnych wydawnictwach są jednak bardzo rozproszone, co utrudnia ich pozyskiwanie przez biblioteki. Pojawiają się przede wszystkim na stronach internetowych różnych wydawnictw (co ciekawe, prawie w ogóle nie piszą o nich regionalne media), a to niezwykle mrówcza praca. Podjęto się jej w  Dziale Regionalnym WiMBP w Gdańsku.  Od maja 2014 r. opracowywany jest tu internetowy kwartalnik „Nowości Regionalne”. Zamysłem pomysłodawców tego elektronicznego periodyku było zachęcenie bibliotekarzy z województwa pomorskiego do wzbogacania księgozbiorów swoich placówek o publikacje na tematy regionalne. Jest ich bardzo wiele. I nierzadko są równie atrakcyjne co ogólnopolskie czy nawet światowe bestsellery.

 

39_Nowości_Regionalne_2023_listopad

38_Nowości_Regionalne_2023_sierpień

37_Nowości_Regionalne_2023_maj

36_Nowości_Regionalne_2023_luty

35_Nowości_Regionalne_2022_listopad

34_Nowości_Regionalne_2022_sierpień

33_Nowości_Regionalne_2022_maj

32_Nowości_Regionalne_2022_luty

31_Nowości_Regionalne_2021_listopad

30_Nowości_Regionalne_2021_sierpień

29_Nowosci_Regionalne_2021_maj

28_Nowosci_Regionalne_2021_luty

27_Nowosci_Regionalne_2020_listopad

26_Nowosci_Regionalne_2020_sierpień

25_Nowości_Regionalne_2020_maj

24_Nowości_Regionalne_2020_luty

23_Nowości_Regionalne_2019_listopad

22_Nowości_Regionalne_2019_sierpień

21_Nowości_Regionalne_2019_maj

20_Nowości_Regionalne_2019_luty

19_Nowości_Regionalne_2018_listopad

18_Nowości_Regionalne_2018_sierpień

17_Nowości_Regionalne_2018_maj

16_Nowości_Regionalne_2018_luty

15_Nowości Regionalne_2017_listopad

14_Nowości_Regionalne_2017_sierpień

13_Nowości Regionalne_2017_maj

12_Nowości_Regionalne_2017_luty

11_Nowości_Regionalne_2016_listopad

10_Nowości_Regionalne_2016_sierpień

9_Nowości_Regionalne_2016_maj

8_Nowości_Regionalne_2016_luty

7_Nowości_Regionalne_2015_listopad

6_Nowości_Regionalne_2015_sierpień

5_Nowości_Regionalne_2015_maj

4_Nowości_Regionalne _2015_luty

3_Nowości_Regionalne_2014_listopad

2_Nowości_Regionalne_2014_sierpień

1_Nowości_Regionalne_2014_maj