OD SOPOTU PO STOGI. POCZĄTKI KĄPIELISK MIEJSKICH W OKOLICACH GDAŃSKA (1800-1870) – Janusz Dargacz

Tom „Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870)” autorstwa Janusza Dargacza, wydana przez Muzeum Gdańska to pierwsza z czterech książek nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” w kategorii Pomorska Książka Roku

Latem 1857 r. w jednym z gdańskich czasopism ukazał się cykl reportaży pod wspólnym tytułem Wycieczki w okolice Gdańska. Czytelnicy mogli się zapoznać z opisami Sopotu, Brzeźna, Westerplatte oraz Wisłoujścia. Zestawienie to może wydawać się zaskakujące. Pominięto przecież Jelitkowo czy Stogi, a jednocześnie do grona gdańskich kąpielisk zaliczono okolice Twierdzy Wisłoujście. Powód był jasny… W czasie sporządzania reportaży tylko w czterech wymienionych miejscach działały profesjonalne zakłady kąpielowe, dysponujące odpowiednią infrastrukturą przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w obsłudze miłośników morskich kąpieli.

Wielbiciele historii Gdańska i okolic znajdą w publikacji Janusza Dargacza atrakcyjnie przedstawiony na 471 stronach materiał faktograficzny, 130 ilustracji w tym: rycin, zdjęć, planów i map. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których autor omawia początki kąpielisk morskich w Europie, początki kąpielisk gdańskich, kąpielisko morskie w Sopocie oraz kąpieliska podgdańskie. Całość uzupełniają anglo- i niemieckojęzyczne streszczenia, obszerna bibliografia i aneksy źródłowe, indeksy oraz spisy ilustracji i tabel.

Książkę ocenioną niezwykle wysoko przez prof. Małgorzatę Omilanowską oraz prof. Tadeusza Stegnera z pewnością warto mieć w swojej bibliotece. Źródło: https://muzeumgdansk.pl/

Janusz Dargacz (ur. 1973) – historyk, muzealnik. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku kustosz Muzeum Gdańska, obecnie pełni funkcję kierownika Działu Historii. Wcześniej pracował w Muzeum Ziemi Puckiej oraz w Muzeum Sopotu, gdzie narodziły się jego zainteresowania historią nadmorskich kąpielisk. Efektem wieloletnich badań była praca doktorska poświęcona tej tematyce, obroniona na Uniwersytecie Gdańskim w 2015 roku. Od 2016 roku jest adiunktem w Zakładzie Dziejów Pomorza Instytutu Historii PAN. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na lokalnej historii Pomorza, szczególnie Gdańska i Sopotu.