Specjalista/ka ds. promocji – Dział Promocji Marketingu i PR

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza kandydatki/kandydatów na stanowisko Specjalisty w Dziale Promocji, Marketingu i PR.

Do głównych zadań będzie należeć:

 • inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa,
 • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 • budowanie relacji z mediami, blogerami, vlogerami itd.,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców pomorskich,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,
 • współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych w filiach Biblioteki na terenie Gdańska,
 • współpraca przy organizacji eventów kulturalnych z innymi instytucjami kultury w województwie pomorskim.

Do współpracy zapraszamy osoby:

 • z wykształceniem wyższym,
 • posiadające minimum 3-letni staż pracy na takim lub podobnym stanowisku,
 • z dobrą znajomością języka angielskiego,
 • o lekkim piórze i łatwości operowania słowem,
 • komunikatywne i posiadające łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • kreatywne,
 • posiadające umiejętności oraz doświadczenie w organizacji małych i dużych eventów.

Z uwagi na charakter  i organizację pracy kandydat powinien być osobą:

 • dyspozycyjną (sporadyczna praca w soboty i weekendy, w godzinach popołudniowych, wyjazdy służbowe),
 • posiadającą umiejętności organizacyjne i planowania pracy,
 • potrafiącą pracować pod presją czasu.

Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie działalności promocyjnej ,marketingowej i PR-owej, zwłaszcza zdobyte we współpracy z instytucjami kultury.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę od poniedziałku do piątku, przeciętnie 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, ruchomy czas pracy.
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto – od 6.300,00 zł (+ ewentualny dodatek stażowy),
 • pracę w zespole 6-osobowym,
 • atrakcyjne miejsce pracy w Gdańsku -Śródmieście, Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
 • odpłatną możliwość korzystania z pracowniczego programu MultiSport i MultiLife,

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2024 roku.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: (z dopiskiem „pracownik DPMiPR w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości przez okres 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 lipca 2024 roku.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: https://wbpg.org.pl/praca/zasady-rekrutacji-pracownikow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewodzkiej-i-miejskiej-bibliotece-publicznej-im-josepha-conrada-korzeniowskiego-w-gdansku/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe – niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.