stanowisko bibliotekarskie Biblioteka na Stogach

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydatkę/a na stanowisko bibliotekarskie do Biblioteki Na Stogach.

Biblioteka Na Stogach mieści się w gdańskiej dzielnicy Stogi przy ul. Stryjewskiego, niebawem zostanie przeniesiona do nowego, zmodernizowanego lokalu przy ul. Szpaki 1.

Dla czytelników otwarta będzie w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00 – 19:00, środa:  9:00 – 15:00.

Naszym czytelnikom oferujemy: starannie dobrany księgozbiór, na który składają się książki dla dorosłych,  dzieci, młodzieży, audiobooki i kilka tytułów czasopism. Czytelnicy mają możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, z wi-fi oraz drukarki i ksera. Biblioteka, oprócz tradycyjnych funkcji bibliotecznych prowadzi także działalność kulturalną i edukacyjną.

Do Zespołu Biblioteki Na Stogach zapraszamy osoby

 • z wykształceniem wyższym,
 • posiadające kwalifikacje i umiejętności pedagogiczne,
 • z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami,
 • kreatywne z umiejętnościami animacyjnymi,
 • obsługujące pakiet Ms Office,
 • dobrze zorganizowane, lubiące pracę zespołową,
 • o wysokiej kulturze osobistej,
 • z umiejętnością i otwartością na prowadzenie warsztatów i imprez kulturalnych

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
 • znajomość bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Libra, Patron, Sowa),
 • doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • doświadczenie w zakresie animacji kultury,
 • umiejętność obsługi programu Canva

Główne zadania na stanowisku:

 • profesjonalna obsługa czytelników,
 • inicjowanie i uczestnictwo w projektach kulturalno-edukacyjnych dla osób w różnych grupach wiekowych,
 • monitorowanie rynku wydawniczego,
 • realizacja merytorycznych prac bibliotekarskich

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym 07:30 – 19:00, przeciętnie 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu wg. ustalanego harmonogramu,
 • wynagrodzenie miesięczne od 5300 zł brutto
 • stabilną pracę w kreatywnym, 4-osobowym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia i udział w konferencjach
 • możliwość skorzystania z dopłat do wypoczynku,

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14 lipca  2024 roku.

Przewidywany termin zatrudnienia –  wrzesień 2024 roku.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: (z dopiskiem „Biblioteka Na Stogach” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości przez okres 3 miesięcy.

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj https://wbpg.org.pl/praca/zasady-rekrutacji-pracownikow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewodzkiej-i-miejskiej-bibliotece-publicznej-im-josepha-conrada-korzeniowskiego-w-gdansku/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe – niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.