Waldemar Nocny: Nowy Port

Nowy Port – to dzieje portu morskiego Gdańska od samego początku jego istnienia. Jest to książka ukazująca militarną i gospodarczą rolę ujścia Wisły i rozwój powstałej tam osady. Autor nawiązał do tematów z życia codziennego, dziedzictwa religijnego, oświaty i kultury, a to wszystko w specyfice portowej dzielnicy. Miedzy innymi opisuje on losy portu w XIX stuleciu, w czasach Wolnego Miasta Gdańska oraz granicach po II wojnie światowej.