Ogłoszenie VI edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Ogłoszenie VI edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Laureaci Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza" za 2021

Gala Pomorskiej Nagrody Literackiej 2022

Ralph Kamiński

Gala Pomorskiej Nagrody Literackiej 2022

Ogłoszenie VI edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

W październiku 2022 roku, podczas gali, która odbyła się w Centrum Św. Jana w Gdańsku, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił zwycięzców V odsłony Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.
Do grona laureatów dołączyła Monika Milewska, której monografia „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL”, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy wybrana została Literacką Książką Roku. Laur w kategorii „Pomorska Książka Roku” trafił do zespołu redakcyjnego w składzie Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska i Leszek Molendowski za publikację „Historie gdańskich dzielnic. Tom III: Nowy Port”, wydaną przez Wydawnictwo Muzeum Gdańska. Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” za całokształt pracy literackiej otrzymała Anna Czekanowicz.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona przez Samorząd Województwa Pomorskiego w uznaniu dla twórczej pracy i dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury. Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa, w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2022.

Nagroda honoruje dokonania w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2022 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje wydane w 2022 roku, związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Nagrody.

Zapraszamy do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2022.

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książki, prosimy przesyłać na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2023.

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508-327-320

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”:

Barbara Blacharska e-mail:

WIECZÓR LITERACKI Z AUTORAMI KSIĄŻEK NOMINOWANYCH DO POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ WIECZÓR LITERACKI Z AUTORAMI KSIĄŻEK NOMINOWANYCH DO POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ WIECZÓR LITERACKI Z AUTORAMI KSIĄŻEK NOMINOWANYCH DO POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Harmonogram imprez

Wszystkie wydarzenia
Dzień Godzina Miejsce Temat
01/02/2023 Gdańsk Ogłoszenie VI edycji PNL
31/03/2023 Gdańsk Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do VI edycji PNL

Aktualności

V Edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej