Pomorskie ciekawostki z BBC (cz. 26) – Materialne dziedzictwo ludowe Pomorza Gdańskiego

Dziedzictwo kulturowe Pomorza Gdańskiego jest ogromne. Tworzy je dziś m.in. zachowane w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich i udokumentowane przez tę instytucję, niekoniecznie prezentowane na jej terenie, budownictwo ludowe. Warto je poznać przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone są w weekendy 10 i 11 oraz 17 i 18 września. Można to zrobić za pośrednictwem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, można też bezpośrednio udać się do wspomnianego muzeum czy na penetrację pomorskiego regionu. Etnograficznych skarbów tu co niemiara!

W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej posiadamy około 1000 fotografii o charakterze etnograficznym pochodzących ze zbiorów wdzydzkiego skansenu, jak nazywane jest potocznie Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny. Wykonane zostały w celach muzealno-naukowych. Pokazują nie tylko budownictwo ludowe (chałupy, dworki, zabudowania gospodarcze, w tym wiatraki; często obiekty te fotografowane były z różnych stron), ale także jego wyposażenie, dawny sprzęt rolniczy, krajobraz dookoła, a nawet zwyczaje, jak sfotografowany w 1973 r. kaszubski zespół przebierańców bożonarodzeniowych z Nowej Wsi Kartuskiej.

Poniżej prezentujemy propozycje fotografii, w nawiasach podając datę ich wykonania. Ponieważ to zaledwie namiastka naszych zbiorów, zachęcamy do poszukiwań na własną rękę, czemu służy wyszukiwarka Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Można w nią wpisać słowa: Wdzydze Kiszewskie, Muzeum – Kaszubski park Etnograficzny, budownictwo wiejskie, budownictwo drewniane, Kaszubi – budownictwo, Kaszubi – etnografia, etnografia…

Chętnych czeka interesująca podróż do przeszłości.

 

XVIII-wieczny zespół podworski (dwór starościański) konstrukcji szkieletowej – Mirachowo (1976)

 

Fragment zabudowy dawnego folwarku szlacheckiego – Dąbrówka (1990)

 

Dworek konstrukcji zrębowej z zabudowanym podcieniem narożnym – Skwierawy (1978)

 

Chata zrębowa, podcieniowa – Lipuska Huta [1] (1969)

 

Chałupa sumikowo-łątkowa w Pogódkach [2] (1972)

 

Rozbiórka wiatraka z lat 70-tych XIX w. z Jeżewnicy (1969)

 

Dworek konstrukcji zrębowej w XVIII-wiecznej zagrodzie szlacheckiej o zabudowie zwartej – Czarna Dąbrówka (1978)

 

Chałupa gburska z 1787 r. z Lipuskiej Huty (1970)

 

XIX-wieczny dworek konstrukcji zrebowej, odeskowany, dawniej własność Ostrowskich, obecnie Czapiewskich – Trzebuń (1976)

 

Dworek konstrukcji zrębowej z połowy XIX wieku – Mirotki (1977)

 

Chałupa Franciszka Kupca zrębowo-szkieletowa – Kaliska (1975)

 

Chałupa konstrukcji szkieletowej z 1774 roku z zabudowanym podcieniem pełnoszczytowym – Kleszczewo (1974)

 

Szkieletowej konstrukcji budynek mieszkalny za ścianką kolankową z IV ćwierci XIX wieku – Dzierżążno (1977)

 

Wiatrak koźlak – Jeżewnica [1] (1969)

 

Krzyż w zagrodzie Kazimierza Gdańca z Pogódek (1972)

 

Brama w zagrodzie Rolbieckiego – Tuszkowy (1976)

 

Otoczenie XIX-wiecznej zagrody małorolnego chłopa – Borsk (1979)

 

Zagroda gburska z XVIII w. z podcieniową chałupą zrębową – Loryniec (1979)

 

Bieżnik – Wdzydze [1] (1980)

 

Piec chlebowy w zagrodzie nakluńskiej – Wdzydze KPE (1973)

 

Fragment wnętrza chałupy gburskiej z Lipuskiej Huty – Wdzydze KPE (1972)

 

Warsztat tkacki z Parszczenicy – Wdzydze KPE (1972)

 

Drewniany wał do gleby – Wdzydze KPE (1974)

 

Łóżko rozsuwane – Wdzydze (1974)

 

Zegar ścienny – Wdzydze  (1974)

 

Waga szalkowa – Wdzydze (1974)

 

Pałka do głuszenia ryb – Wdzydze (1974)

 

Piec ogrzewczy z kafli doniczkowych – Wdzydze (1974)

 

Siekacz do ziemniaków i brukwi – Wdzydze  (1974)

 

Rzeźba z kapliczki – Mirotki (1977)

 

Wolnostojąca zagroda muzealna – chata owczarza – Sominy (1990)

 

Szkieletowa chałupa osadnika niemieckiego z XIX wieku – Zawada (1974)

 

„Gwiazdki” – kaszubski zespół przebierańców z Nowej Wsi Kartuskiej (1973)

 

 

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa utworzona została w 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. W 2011 r. partnerem strategicznym przedsięwzięcia została Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. W sumie, wraz z pozostałymi partnerami, bibliotekę tworzą 33 instytucje. Upublicznione obiekty – czasopisma, książki, zdjęcia, dokumenty urzędowe, grafiki, kroniki, księgi adresowe i in. – dotyczą przede wszystkim Pomorza Gdańskiego i Środkowego.

 

Filia Pracownia Regionalna
Data wydarzenia