Pora Malucha

Zapraszamy maluchy od 1,5 do 4 lat z rodzicami lub opiekunami do biblioteki na spotkanie z książką i dobrą zabawę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 

Spotkania dla małych dzieci  łączą w sobie elementy pracy z książką, głośne czytanie, opowiadanie, krótkie przedstawienia teatralne dostosowane do możliwości percepcji dzieci, wspólne zabawy muzyczno – rytmiczno – ruchowe, zajęcia plastyczne i poczęstunek, który stanowi element edukacyjny. Tematyka spotkań związana ze zmieniającymi się porami roku, zajęciami i czynnościami codziennymi, popularnymi świętami i uroczystościami.