Jesteś tutaj

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2015 Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia bibliotecznego w Filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lelewela 21/22 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2015 Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia bibliotecznego w Filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lelewela 21/22 w Gdańsku