Quiz „Herby powiatów województwa pomorskiego”

Zachęcamy do rozwiązania quizu internetowego „Herby powiatów województwa pomorskiego”, ogłoszonego z okazji 25. rocznicy funkcjonowania naszego regionu w nowych granicach administracyjnych.

 

Pierwsze dziesięć osób, których wszystkie odpowiedzi będą poprawne otrzymają w nagrodę zbiór esejów Stefana Chwina pt. „Wolność pisana po Jałcie” (trzy pierwsze nagrody) oraz nagrodzoną w Gdańskim Konkursie Literackim powieść Aleksandra Możdżana „Nie barwy, które niesie wiatr”, traktującą m.in. o rzuconych na polski rynek pracy emigrantach z Ukrainy.

 

Na odpowiedzi czekamy do końca dnia 12 stycznia.

 

Laureaci ogłoszeni zostaną w niniejszej  informacji 15 stycznia do godz. 11.