#dzieci #zajęciaplastyczne

Na zdjęciu widnieje dziecko, które maluje farbami. Na zdjęciu znajduje się napis z informacją o zajęciach dla dzieci.

Bajkoplastyka. Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci

Dowiedz się więcej