Jesteś tutaj

Beletrystyka pomorska - rankingi

Beletrystyka pomorska - rankingi

Od 2013 r., co roku,  pracownicy Działu Regionalnego sporządzają rankingi na najpopularniejszą w WiMBP w Gdańsku beletrystykę o tematyce pomorskiej. Przy ich tworzeniu korzystają
z posiadanego przez naszą placówkę księgozbioru, liczbę wypożyczeń sprawdzając
w bibliotecznym katalogu on-line. Prezentowane dane nie są jednak do końca miarodajne. Należy bowiem mieć świadomość, że na liczbę udostępnień na zewnątrz wpływ ma m.in. liczba egzemplarzy danego tytułu, jaka znajduje się w naszych zbiorach. Są bowiem książki, które posiada tylko jedna filia, ale są też takie, które znajdują się w wielu, a nawet we wszystkich, filiach.  Liczba wypożyczeń (zwłaszcza nowości) zależy też od daty ukazania się książki
w badanym okresie. Jeśli ujrzała ona światło dzienne pod koniec analizowanego czasu, liczba jej wypożyczeń na pewno nie będzie duża.