Jesteś tutaj

JA, KTÓRY MAM PODWÓJNE ŻYCIE..." CZYLI DYLEMAT JOSEPHA CONRADA

JA, KTÓRY MAM PODWÓJNE ŻYCIE..." CZYLI DYLEMAT JOSEPHA CONRADA

JA, KTÓRY MAM PODWÓJNE ŻYCIE..." CZYLI DYLEMAT JOSEPHA CONRADA (3 odcinki) - film dokumentalny produkcji polskiej z 1988 r. Reżyseria: Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka.

Inscenizowany film biograficzny o życiu i twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego, angielskiego pisarza polskiego pochodzenia, znanego w świecie jako Joseph Conrad. Popularność jego prozy w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych odbiła się szerokim echem w Polsce. Osoba i twórczość pisarza były przedmiotem ożywionych polemik. Krytycy zarzucali mu brak patriotyzmu, wytykali, że porzucił kraj dla korzyści materialnych, że sprzeniewierzył się obowiązkowi narodowemu odchodząc od ojczystego języka i pisząc po angielsku w czasach, gdy ojczyznę zniewolili zaborcy. Eliza Orzeszkowa oburzała sie, że Korzeniowski wzbogaca kulturę Anglosasów, "którym nawet ptasiego mleka nie brakuje". Znacznie rzadziej pojawiały się głosy broniące pisarza w imię prawa jednostki do dowolnego wyboru miejsca, w którym najpełniej może realizować swoje talenty. Kręgi opiniotwórcze przychylne Korzeniowskiemu zwracały uwagę, że jego działalność przyczynia się do większej chwały ojczyzny, że bierze on udział w "międzynarodowej walce o skarby materialne i moralne, z których znaczna część wróci do ojczyzny". Józefa Korzeniowskiego bardzo bolała wrogość rodaków. Wielokrotnie w swoich wspomnieniach wracał do tych polemik. Czy rzeczywiście z powodów konformistycznych opuścił kraj? Czy pisząc po angielsku miał na uwadze sławę i pieniądze? Czy obce mu były uczucia patriotyczne? Na te i wiele innych pytań związanych z życiem i pisarstwem Josepha Conrada odpowiada film. Autorzy wykorzystują liczne materiały archiwalne m.in. z muzeów we Lwowie, Warszawie, Krakowie oraz fragmenty utworów literackich.

Pierwsza część tryptyku przedstawia dzieciństwo Józefa Korzeniowskiego i lata spędzone z rodzicami na Ukrainie. Przypomina bohaterskich przodków ze strony ojca i matki oddanych ojczyźnie, którzy w walce o jej suwerenność poświęcali majątki, swobody, a nawet życie. Druga część przedstawia młodość Konrada - począwszy od smutnego okresu po śmierci matki, powrotu z ojcem z wygnania, poprzez lata spędzone we Lwowie i Krakowie, wstrząs, jakim było odejście ojca po długiej chorobie, początki fascynacji morzem i wykrystalizowanie się marzeń o zostaniu marynarzem, aż do ich realizacji i dojścia po wielkich trudach do stopnia kapitana. Trzecia część biograficznego tryptyku przedstawia ostatnie cztery dekady z życia pisarza - zakończenie kariery marynarza, początki pisarstwa, sukces jego prozy, śmierć ukochanego wuja Tadeusza Bobrowskiego, założenie rodziny oraz dylematy moralne wrażliwego człowieka o silnych uczuciach patriotycznych, pomawianego często przez rodaków o dezercję, sprzeniewierzenie się tradycji rodzinnej i wyparcie polskiego języka, a tym samym polskości.

W rolach głównych: Henryk Bista, Jerzy Bończak, Henryk Boukołowski, Małgorzata Pieczyńska, Gustaw Lutkiewicz.

Czas trwania: 1 odc. 57 min, 2 odc. 72 min, 3 odc. 59 min. Język oryginału: polski.