Jesteś tutaj

Jedność w różnorodności

Jedność w różnorodności

Zasada jedności w różnorodności jest jedną z podstawowych idei, na których opiera się istnienie Unii Europejskiej. Zakłada ona poszanowanie odmienności etnicznych, narodowych, wyznaniowych i kulturowych w Europie, przy jedoczesnym zjednoczeniu w imię wspólnych wartości. Idea jedności w różnorodności nabiera nowego znaczenia w obliczu problemów, z którymi obecnie boryka się Europa, w tym również Polska. O tym, jak ważne jest, aby spotykać się i rozmawiać z obcokrajowcami zamieszkującymi nasz kraj, świadczą emocje i nieporozumienia, które wzbudza ta kwestia w polskim społeczeństwie.

Projekt Jedność w różnorodności to szereg wydarzeń mających na celu zaprezentowanie bogactwa kultury i obyczajów obcokrajowców zamieszkujących Trójmiasto oraz pokazanie grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem lub dyskryminacją. Działania te mają na celu odczarowanie negatywnego obrazu cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz zaprezentowanie ich kultury, historii i obyczajów. Służyć temu będą warsztaty z edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjne, spotkania wielokulturowe i koncerty muzyki etnicznej.

Koordynacja projektu: Karolina Prusik
karolina_prusik@wbpg.org.pl