Jesteś tutaj

Kierownik American Corner

Kierownik American Corner

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika American Corner.

American Corner to kameralna placówka kulturalna w Śródmieściu powołana do życia przy porozumieniu Ambasady USA w Warszawie oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku; stanowi połączenie mediateki z centrum kulturalnym, a jej edukacyjną rolą jest dążenie do wzrostu wzajemnego poznania i zrozumienia Polski i Stanów Zjednoczonych.

Aktywność American Corner skupia się wokół 5 głównych obszarów:

 1. Tworzenia i prowadzenia programów kulturalnych po polsku i po angielsku (m.in. STEM, Democracy, Human Rights, English Language)
 2. Doradztwa w zakresie możliwości pobierania edukacji w Stanach Zjednoczonych
 3. Angażowania absolwentów amerykańskich programów stypendialnych w działalność American Corner
 4. Rozpowszechniania informacji na temat Stanów Zjednoczonych poprzez oferowanie licznych zasobów – książek, filmów fabularnych i dokumentalnych, gier a także dostępu do Internetu
 5. Nauki języka angielskiego

Od kandydatów na stanowisko Kierownika American Corner oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: amerykanistyka, kulturoznawstwo, marketing i PR, dziennikarstwo)
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także języka polskiego umożliwiającego swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie
 • dobrej znajomości programów MS Office,
 • umiejętności sprawnego poruszania się w Social Mediach (Facebook, Twitter, Instagram)
 • ogólnej wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych tj. historii, polityki, zwyczajów, zagadnień socjologicznych, kultury i systemu edukacji kraju
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych
 • proaktywnej osobowości – zorientowania społecznego, lokalnego, chęci współtworzenia społeczności wokół Nowego American Corner
 • chęci do nauki oraz rozwijania własnych pomysłów/projektów
 • umiejętności sporządzania raportów,
 • umiejętności ustalania priorytetów i planowania pracy

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim lub pracy o podobnym charakterze, w szczególności na stanowisku kierowniczym
 • zorientowanie w tematach pop-kultury amerykańskiej
 • umiejętność i doświadczenie w planowaniu i dysponowaniu budżetem kierowanej jednostki, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 

 • Zaplanowanie, organizacja i koordynacja działań American Corner
 • Upowszechnianie programów i wydarzeń promujących American Corner
 • Budowanie i utrzymywanie relacji i sprawnej współpracy pomiędzy WiMBP w Gdańsku a Ambasadą USA w Warszawie oraz miedzy lokalnymi agencjami, firmami, szkołami i organizacjami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z podmiotami na terenie Stanów Zjednoczonych
 • obsługa czytelników (wypożyczanie książek, współprowadzenie conversation & book clubs)
 • promowanie i współprowadzenie eventów online + stacjonarnie
 • redagowanie i współtworzenie treści do mediów społecznościowych

Oferujemy:

 • pracę od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu  
 • wynagrodzenie miesięczne – od  3 600 zł brutto (+ dodatek funkcyjny, ewentualny dodatek stażowy)
 • ścisłą współpracę z Ambasadą USA w Warszawie oraz międzynarodową siecią American Spaces
 • możliwość nawiązania relacji i współtworzenia własnych pomysłów na działania edukacyjne
 • pracę w zespole 2-osobowym (kierownik + pracownik),
 • pracę w Śródmieściu, w Nowej Placówce American Corner - po generalnym remoncie
 • pracę w dwóch językach – polskim i angielskim
 • ze względu na charakter działalności American Corner możliwa jest konieczność pracy w godzinach wieczornych (ok. 18:00-19:00) oraz sporadycznych wyjazdów służbowych

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2022 roku.

Przewidziany termin zatrudnienia to luty 2022 r.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „kierownik AC” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku prowadzi rekrutację na stanowisko

Administratora Sieci Komputerowej

Przewidywany termin zatrudnienia nowego pracownika to marzec 2022 roku.

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 3-letniego udokumentowanego stażu pracy na takim lub podobnym stanowisku,
 • doświadczenia w administrowaniu systemami serwerowymi opartymi o systemy operacyjne Windows/ Linux w postaci serwerów fizycznych jak i środowisk wirtualnych,
 • znajomości tematyki sprzętowej (serwery, macierze, sprzęt sieciowy)
 • doświadczenia w administrowaniu bazami danych, w szczególności MS SQL, MySQL ,
 • doświadczenia w zarządzaniu domeną Active Directory,
 • znajomości powszechnie używanych w sieci Internet protokołów (TCP/IP, http, DNS itp.),
 • znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci oraz z VLAN, VPN,
 • umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów sieciowych,
 • otwartości na współpracę z innymi członkami zespołu,
 • zdolności organizacyjnych.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty branżowe,
 • umiejętność tworzenia prostych portali internetowych,
 • podstawowa znajomość pozostałego sprzętu komputerowego,
 • prawo jazdy kat.B.

Główne obowiązki to m.in.:

 • wsparcie projektów realizowanych przez Dział IT,
 • utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej i serwerowej, zarówno we własnej serwerowni

jak i w tworzonej infrastrukturze chmurowej,

 • analiza i rozwiązywanie zgłoszonych przez systemy monitorujące lub użytkowników problemów,
 • monitorowanie stanu sieci/sprzętu/serwerów i zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii,
 • administracja serwerami w środowiskach Windows/Linux oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniu,
 • administracja serwisami internetowymi oraz pocztą elektroniczną,
 • administracja serwerowniami WiMBP w Gdańsku,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów, a także regularne tworzenie ich kopii bezpieczeństwa,
 • wypracowywanie wspólnie z zespołem dobrych praktyk w zakresie zarządzania systemami.  

Charakterystyka pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
 • praca zasadniczo od poniedziałku do piątku – 40 godzin tygodniowo - 8 godzin dziennie,
 • z uwagi na charakter pracy godziny pracy mogą być nieregularne; może także okazać się konieczna praca w weekendy,
 • praca w systemie ruchomego czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne – pensja zasadnicza od 5 400 zł brutto  + ewentualny dodatek stażowy,
 • podstawowe miejsce pracy: budynek główny Biblioteki - Targ Rakowy 5/6; z uwagi na charakter pracy może być ona wykonywana również w filiach WiMBP w Gdańsku.
 • praca w zespole 4-osobowym (wraz z kierownikiem).

Dodatkowych informacji na temat wolnego stanowiska pracy udziela Pan Andrzej Deskiewicz – Kierownik Działu IT w WiMBP w Gdańsku drogą mailową pod adresem: andrzej_deskiewicz@wbpg.org.pl.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „Administrator Sieci Komputerowej” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze,  w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownik%C3%B3w-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojew%C3%B3dzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.