Jesteś tutaj

Nowości Regionalne

Nowości Regionalne

Zarówno na terenie naszego województwa, jak i poza nim powstaje wiele publikacji dotyczących szeroko pojętego Pomorza: jego kultury, historii, geografii, tradycji, spraw społecznych, gospodarczych i in. Nie brakuje beletrystyki o naszym regionie, prac naukowych i popularnonaukowych, wspomnień, reportaży...  Informacje o regionalnych wydawnictwach są jednak bardzo rozproszone, co utrudnia ich pozyskiwanie przez biblioteki. Pojawiają się przede wszystkim na stronach internetowych różnych wydawnictw (co ciekawe, prawie w ogóle nie piszą o nich regionalne media), a to niezwykle mrówcza praca. Podjęto się jej w  Dziale Regionalnym WiMBP w Gdańsku.  Od maja 2014 r. opracowywany jest tu internetowy kwartalnik „Nowości Regionalne”. Zamysłem pomysłodawców tego elektronicznego periodyku było zachęcenie bibliotekarzy z województwa pomorskiego do wzbogacania księgozbiorów swoich placówek o publikacje na tematy regionalne. Jest ich bardzo wiele. I nierzadko są równie atrakcyjne co ogólnopolskie czy nawet światowe bestsellery.