Jesteś tutaj

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

 1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej ma prawo korzystać każdy posiadacz Karty do Kultury.
 2. Zamówienie na niezbędne i nieosiągalne w Trójmieście materiały biblioteczne Czytelnik może złożyć osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamówione przez Czytelnika materiały mogą być sprowadzone z bibliotek uczestniczących w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 4. Jeśli poszukiwana książka znajduje się na terenie Trójmiasta, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pomaga w zlokalizowaniu jej, Czytelnik - mieszkaniec Gdańska, Gdyni lub Sopotu musi do niej dotrzeć sam.
 5. Materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach krajowych, można wypożyczać z bibliotek zagranicznych za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Warszawie.
 6. W zamówieniu należy podać następujące informacje:
  - dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania
  - dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.
 7. Informację o realizacji zamówienia Czytelnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. Na życzenie Czytelnika można wykonać odbitkę kserograficzną z fragmentów dzieł lub artykułów czasopism nie przekraczających 15 stron druku, bądź skany. Koszt powielenia dokumentów wtórnych, zgodnie z obowiązującym cennikiem, ponosi Czytelnik.
 9. Sprowadzone materiały  biblioteczne udostępniane są Czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej - w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.
 10. Wypożyczenia z bibliotek krajowych są bezpłatne, za wypożyczenie materiałów z bibliotek zagranicznych wszelkie koszty (porto i przelewy bankowe), związane
  z otrzymaniem i ponownym odesłaniem przesyłki ponosi Czytelnik (wg taryfy Poczty Polskiej).
 11. Wypożyczanie międzybiblioteczne ze zbiorów WiMBP nie obejmuje druków wydanych do 1945 r., zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych, gazet i czasopism (można wykonać odbitki kserograficzne i skany  potrzebnych artykułów), popularnej literatury beletrystycznej oraz księgozbioru podręcznego.
Przygotowane na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r.  w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego.