Jesteś tutaj

Wykaz czasopism archiwizowanych w Bibliotece Głównej

Wykaz czasopism archiwizowanych w Bibliotece Głównej

 

Bellona 1923; 1924; 1945 - 1947

Berliner Illustrierte Zeitung 1941

Biblioteka Powieści 1912

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1933 - 1935; 1937 - 1938

Bluszcz 1927

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1945 - 1947; 1954; 1966 - 1969; 1972 - 1998

Cywilizacja 2004 - 2013

Deutsche Frauen-Zeitung 1906

Deutsche Illustrierte 1940; 1943 - 1944

Dzieje Najnowsze 1969-2013

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu 1945 - 1949

Dziennik Ustaw RP 1918 - 1939

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006 - 2013

Exlibris 1924

Filatelista 1958 - 1965; 1967; 1971; 1973-1990

Focus 1995 - 2013

Fołks-Sztyme 1985 - 1990

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2007 - 2013

Gazeta Polska 1995 - 2001

Goldene /Der Golden Bron/ 1942

Handel Wewnętrzny 1974 - 2013

Ilustracja Polska 1937

Jazz 1964 - 1990

Jazz Forum 1985 - 2013

Kamena 1935; 1955; 1959 - 1963; 1966 - 1988

Kłosy 1874

Kraj Rad 1965 - 1972; 1979 - 1989

Kultura i Społeczeństwo 1957 - 2013

Kultura i Życie 1959 - 1981

Die Kunst im Deutschen Reich 1939 - 1940; 1942

Die Kunst im Dritten Reich 1939

Kuryer Literacko-Naukowy 1928 - 1933; 1935; 1937 - 1938

Kuźnica                  1945 - 1947

Kwartalnik Filozoficzny 1927; 1930 - 1933; 1935 – 1936; 1995 - 2008

Kwartalnik Klasyczny 1928

Las Polski 1922 - 1923; 1925 - 1926; 1930; 1932; 1934 - 1935; 1937; 1946 - 1973; 1975 - 1991

Logistyka 2006 - 2013

Marketing w Praktyce 2007 - 2013

Mucha 1915 - 1918

Muzeum 1913

Myśl Współczesna 1946 - 1951

Nasza Myśl 1949

Nasza Ojczyzna 1966 - 1989

Nasze Morze 2006 - 2012

Nowa Książka 1934 - 1939

Nowa Polska 1942

Nowe Drogi 1947; 1949 - 1990

Nowe Widnokręgi 1941

Nowiny Literackie 1947 - 1948

Ochrona Przyrody 1920 - 1937; 1948; 1950; 1952 - 1954; 1979 - 1999

Ochrona Zabytków 1948; 1951 - 1959; 1962 - 1969; 1971 – 1994

Orlęta 1931

Oświata Dorosłych 1958 - 1990

Oświata i Wychowanie 1936; 1974 – 1986

Perspektywy: ilustrowany tygodnik polityczno-informacyjny 1969 - 1990

Plon 1937 - 1939

Polonia 1936 - 1939

Prawo i Życie 1960 - 2001

Problemy 1946 - 1993

Przegląd Kulturalny 1953 - 1963

Przegląd Organizacji 2006 - 2013

Przegląd Sportowy 1974 – 1981; 1983 - 2013

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006 - 2013

Przegląd Wojskowy 1929

Psychologia w Szkole 2005 - 2013

Radar 1956 - 1987

Radca Prawny 2007 - 2013

Ruch Muzyczny 1961 - 1992; 2000 - 2004

Rynek Turystyczny 2006 - 2013

Rzeczpospolita 1982 - 2013

Scena Polska 1920; 1923 - 1926; 1930 - 1931; 1936 – 1938

Słowo Powszechne 1979 - 1993

Służba Pracownicza 2006 - 2013

Sport Wodny 1926

Sprawy Narodowościowe 1937

Sprawy Obce 1930 - 1931

Studia Demograficzne 1971 - 1972; 1978 – 1993

Studia Filozoficzne 1957 - 1990

Studia Historyczne 1967; 1970 - 1972; 1974 - 1993

Studia Nauk Politycznych 1975 - 1990

Studia Prawnicze 1963 - 2013

Sylwan 1890; 1927 - 1928; 1936 - 1937; 1947 – 1991

Sztuki Piękne 1924 - 1934

Teatr Ludowy 1946 - 1948

Tęcza 1928

La Tribune des Peuples 1849 - wyd. fototypiczne

Turysta w Polsce 1935

Tygodnik Romansów i Powieści 1882

Unsere Krieger... 1915 - 1917

Wiadomości Turystyczne 2005 - 2013

Wychowanie /razem z Oświata i Wychowanie/ 1963 - 1973

Z otchłani wieków 1949; 1953; 1957 - 1988

Za i przeciw 1963 - 1969; 1980 - 1990

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2007 - 2013