Uchwała  Nr 764_LXII_24_SWP – w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji i nazwy filii bibliotecznej