Зустріч з українкою Ольгою Стельмах

Spotkanie z Ukrainką Olgą Stelmach dla rodzin uchodźców.

UKR

Обласна Мiська Громадська Бiблiотека iм. Конрада Коженьовського в Гданську запрошує вас на зустріч з українкою Ольгою Стельмах, авторкою вишитої книжки для дiтей, яка поведе родинну зустрiч для сiмей-бiженцiв з України. Зустрiч відбудеться українською мовою, всi необхiднi матерiали надаємо. Вхiд безкоштовний. Буде можливiсть вiдвертої i щирої розмови з Ольгою про можливість надання допомоги сім’ям біженців.

 

7 березня 2022  o 17:00 годинi
Головна бібліотека
вул. Тарг Раковий 5/6, 80-806 Гданськ

 

PL

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza na spotkanie z Ukrainką Olgą Stelmach, autorką haftowanej książki dla dzieci, która poprowadzi  rodzinne warsztaty sensoryczne dla uchodźców z Ukrainy. Warsztaty odbędą się w języku ukraińskim, zapewniamy wszystkie materiały. Wstęp bezpłatny. Będzie też możliwość porozmawiania z p. Olgą na temat możliwości pomocy dla rodzin uchodźców.

7 kwietnia 2022 (poniedziałek) godz. 17:00
Biblioteka Główna
ul. Targ Rakowy 5/6,  80-806 Gdańsk

Filia Biblioteka Główna
Data wydarzenia