Индивидуальные занятия на польском языке. Бесплатно! Polish for foreigners. Free individual lessons! Język polski dla obcokrajowców. Darmowe konsultacje indywidualne!

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, na indywidualne i bezpłatne konsultacje do Biblioteki Oliwskiej. Spotkania należy ustalać telefonicznie 58 552-03-83 lub mailowo pod adresem:

Podczas zajęć możemy opracować indywidualny plan pracy i poćwiczyć to, czego najbardziej potrzebujesz – konwersacje, pisanie, mówienie, przygotowanie do egzaminu certyfikatowego, stworzenie CV.

Konsultacje prowadzi Magda – bibliotekarka i nauczycielka języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego. Razem przekonamy się, że język polski wcale nie musi być trudny.