Chatty Gals – grupa wsparcia i klub konwersacji

Kumulujemy kobiecą energię i konwersujemy po angielsku! W każdy piątek, w samo południe w American Corner Gdańsk zasiadamy wokół kilku stołów i dyskutujemy. To bardzo wyjątkowy klub konwersacji, bo to klub dla kobiet i każdego kto czuje się kobietą, w którym rozmawiamy o wszystkim (po angielsku!).

Kumulujemy kobiecą energię i konwersujemy po angielsku!

 

W każdy piątek, w samo południe w American Corner Gdańsk zasiadamy wokół kilku stołów i dyskutujemy. To bardzo wyjątkowy klub konwersacji, bo to klub dla kobiet i każdego kto czuje się kobietą, w którym rozmawiamy o wszystkim (po angielsku!).  O wszystkim to znaczy:

 • o pogodzie
 • o prawach kobiet
 • o naszych marzeniach i planach
 • o zmieniających się normach społecznych i kulturowych
 • o jedzeniu (dużo!)
 • o literaturze i sztuce
 • o modzie
 • o zdrowiu
 • o tym, co robiłyśmy w poprzedni weekend
 • o tym jak się czujemy i co czujemy
 • o ekonomii i finansach
 • o podróżach
 • czasami nawet o polityce.

 

Jesteśmy dla siebie wsparciem w szlifowaniu angielskiego i w codziennych kwestiach. Podpowiadamy sobie lektury, pokazujemy śmieszne zdjęcia i memy w telefonach. Słowem: tworzymy dobrą, bezpieczną przestrzeń dla kobiet i każdego kto czuje się kobietą w samym centrum Gdańska.

 

 

We accumulate female energy and converse in English!

 

Every Friday, at noon at American Corner Gdansk, we sit around several tables and discuss. It’s a very special conversation club, because it’s a club for women and anyone who feels like a woman, where we talk about everything (in English!). About everything means:

about the weather
about women’s rights
about our dreams and plans
about changing social and cultural norms
about food (lots of it!)
about literature and art
about fashion
about health
about what we did the previous weekend
about how we feel and what we are feeling
about economics and finance
about travel
sometimes even about politics.

 

We are each other’s support in polishing our English and in everyday matters. We suggest readings to each other, show funny pictures and memes on our phones. In a word: we create a good, safe space for women and anyone who feels like a woman in the very center of Gdansk.

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
12:00