DocAmerica: The Stroll

W American Corner żegnamy czerwiec, czyli Miesiąc Dumy kolejnym pokazem z cyklu DocAmerica. Już w ten piątek, 28 czerwca o godzinie 17:00 pokażemy dokument „Przechadzka”.
🌈W American Corner żegnamy czerwiec, czyli Miesiąc Dumy kolejnym pokazem z cyklu DocAmerica. Już w ten piątek, 28 czerwca o godzinie 17:00 pokażemy dokument „Przechadzka”. Film opowiada historię Meatpacking District w Nowym Jorku głosami czarnoskórych i transpłciowych osób, które pracują w przemyśle seksualnym. Reżyserka filmu, Kristen Lovell, dziś aktywistka na rzecz praw osób transpłciowych, w latach 90. sama pracowała jako pracownica seksualna na ulicach Manhattanu. Dokument jest zapisem osobistych doświadczeń nie tylko jej, ale też kilkunastu innych transpłciowych kobiet, dla których dzielnica Meatpacking District była często miejscem pracy i domem równocześnie. Bohaterki i bohaterowie wracają pamięcią do momentów odkrywania własnej tożsamości, ale też walki o godność.
Dziś ulice, które kiedyś były ich domem zmieniły się nie do poznania, ale czy wraz z nimi zmieniła się na lepsze sytuacja osób transpłciowych?
Na to pytanie będziemy odpowiadać podczas dyskusji po seansie wraz z Celine Prinz (Selin Princ) ze Stowarzyszenia Tolerado. Celine jest psychologiem korzystającym z nurtu TSR. Aktualnie kształci się na studiach podyplomowych z seksuologii klinicznej. Od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Tolerado, w którym między innymi współprowadzi grupę rozwojowo-integracyjną dla osób LGBTQ+.
🌈At American Corner we say goodbye to June, Pride Month with another screening in the DOCAMERICA series. This Friday, June 28, at 5pm, we will be showing the documentary
„The Stroll”. The film tells the story of the Meatpacking District in New York City through the voices of black and transgender people who work in the sex industry. The film’s director, Kristen Lovell, now a transgender rights activist, worked as a sex worker herself on the streets of Manhattan in the 1990s. The documentary is a record of the personal experiences not only of her, but also of more than a dozen other transgender women for whom the Meatpacking District was often a place to work and a home at the same time. The heroines and protagonists go back in memory to moments of discovering their own identities, but also struggling for dignity. Today, the streets that were once their home have changed beyond recognition, but has the situation of transgender people changed for the better along with them?
We will answer this question during a discussion after the screening, together with Celine Prinz (Selin Princ) from the Tolerado Association. Celine is a psychologist using the TSR current. She is currently pursuing postgraduate training in clinical sexology. She has been working with the Tolerado Association for more than four years, where, among other things, she co-leads a development and integration group for LGBTQ+ people.

Pokaż mniej
Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00