Ginekolodzy. Dyskusja o zdrowiu kobiet

Ginekolodzy. Dyskusja o zdrowiu kobiet z Izą Komendołowicz i lek. Blanką Malczewską
🧐 Środowisko ginekologów nigdy nie mówiło jednym głosem, ale dziś podziały są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Ustawa antyaborcyjna, klauzula sumienia, in vitro, antykoncepcja, badania prenatalne czy edukacja seksualna – to tematy, które wywołują ogromne emocje i gorące dyskusje. Na sali sejmowej, w mediach i w rozmowach prywatnych.
🧐 Co ciekawe, sami ginekolodzy rzadko wypowiadają się publicznie. Dlaczego milczą? Czy dzisiaj trudno być ginekologiem w Polsce? Co lekarzom przeszkadza w wykonywaniu zawodu? A co jest dla nich wciąż fascynujące? Dlaczego coraz więcej z nich rezygnuje z pracy w szpitalu i wybiera prywatną praktykę?
📍 Porozmawiajmy więc o zdrowiu kobiet w Polsce, zarówno z ginekolożką, lek. Blanką Malczewską i z dziennikarką Izą Komendołowicz @izakomendołowicz, autorką dwóch bardzo ciekawych książek „Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów” i „Ginekolodzy 2. Kolejne tajemnice i jeszcze większy strach”.
Zapraszamy już w piątek, o 17:00!
Wstęp wolny
The gynecological community has never spoken with one voice, but today the divisions are greater than ever. The anti-abortion law, the conscience clause, in vitro, contraception, prenatal testing or sex education – these are topics that generate huge emotions and heated discussions. In the parliamentary hall, in the media and in private conversations.
Interestingly, gynecologists themselves rarely speak out in public. Why do they remain silent? Is it difficult to be a gynecologist in Poland today? What hinders doctors from practicing their profession? And what do they still find fascinating? Why are more and more of them giving up their hospital jobs and choosing private practice?
So let’s talk about women’s health in Poland, both with gynecologist, dr. Blanka Malczewska and with journalist Iza Komendołowicz @izakomendołowicz, author of two very interesting books „Gynecologists. Cabinet Secrets” and „Gynecologists 2. More Secrets and Even More Fear.”
Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00