Konkurs fotograficzny „Biblioteki świata”

Zapraszamy czytelników WiMBP w Gdańsku do udziału w konkursie fotograficznym „Biblioteki świata„.

Formą pracy konkursowej jest zdjęcie. Należy sfotografować siebie na tle (lub wewnątrz) biblioteki, do której uda się dotrzeć w najbliższe wakacje.
Celem konkursu jest poznanie różnych bibliotek Polski i świata, których wygląd i funkcjonowanie może być inspiracją dla WiMBP w Gdańsku.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 fotografie w wersji elektronicznej (opisane imieniem i nazwiskiem) do dnia 22 września 2023 r.  w formie
cyfrowej, w temacie wiadomości wpisując „Biblioteki świata”, na adres .

Do zdjęć należy dołączyć formularze zgłoszeniowe!

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe w regulaminie:

 

Regulamin do pobrania

 

Serdecznie zapraszamy!

Filia Biblioteka Ratuszowa
Data wydarzenia
otwarta książka