Łąki kwietne. Wystawa malarstwa Agaty Prud

Do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Gdańsk uczęszcza od 2018 r. W pracowni plastycznej jest od dwóch lat i pracuje artystycznie pod kierunkiem mgr sztuki Marii Klepackiej.

W 2021 r. Agata Prud brała udział w Warsztatach Artystycznych w Stawiskach, organizowanych przez PFRON, a prace jej ukazały ciekawą umiejętność łączenia kolorów.

Wernisaż wystawy 22 kwietnia, godzi. 12:00. Wystawę można oglądać od 19 kwietnia.

Filia Biblioteka Żabianka
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
12:00