Literacki i artystyczny spacer po Żabiance z Andrzejem Facem

Zapraszamy na literacki i artystyczny spacer po Żabiance z Andrzejem Facem, który odbędzie się

23 września o godz. 11:00.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z  Radą Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.


Spacer będzie rodzajem wędrówki historycznej i kulturowej. Wydaje się, że dzisiejsza Żabianka jest tylko 
zwykłym osiedlem. Jednak historia przeplata się tutaj z elementami literackimi i artystycznymi.  Te kilkadziesiąt lat 
to nie tylko czas oddawania do użytku nowych bloków.  To także wszystko to, co wiąże się z krajobrazem i działalnością 
człowieka oraz z utworami literackimi i twórczością artystyczną. Z Żabianką wiąże się jeszcze jedna ważna sprawa - 
problem granic osiedla, które nie jest co prawda dzielnicą, ale posiada swój odrębny charakter. Z drugiej strony, 
Żabianka żyje i rozwija się w rytmie Oliwy, Przymorza,  Jelitkowa czy graniczącego z nią osiedla Wejhera. Dlatego warto 
wspólnie przyjrzeć się, jak Żabianka wpływa na nas samych i jak my ją kształtujemy.

Andrzej Mestwin Fac ( ur. 1969) – poeta, bibliotekarz,  animator kultury,  wydawca. Studiował polonistykę, filozofię  oraz kulturoznawstwo. Debiutował w 1990 roku na łamach „Gwiazdy Morza”. Publikował, m.in. w „Tytule”, „Pomeranii”, „Tyglu Kultury”, „Blizie” i Autografie”. Opublikował zbiory poezji: „Być może Coś innego” (2011), „Rodzaj Męski Dokonany” (2015), poemat „Elegie Gdańskie” (2011). Jest współautorem bibliografii „Gdańsk w literaturze: od 997 roku do dzisiaj” i autorem bibliografii dotyczącej Róży Ostrowskiej.  Autor scenariusza wystawy dotyczącej Güntera Grassa, prezentowanej w Polsce i za granicą. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki i ukraiński. Laureat Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego (2008), Konkursu Jednego Wiersza im. Stanisława Gostkowskiego (2010), Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Stypendysta Güntera Grassa. Pracuje w Bibliotece Ratuszowej na Oruni. Jest współwłaścicielem „Oficyny Wydawniczej Tysiąclecia”. Prowadził wykłady i organizował pracę Wydziału Literatury Oliwskiej Akademii Sztuki w Oliwie.

Filia Biblioteka Żabianka
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
11:00