Oliwskie Zaduszki. Spacer po cmentarzu w Oliwie śladami niezwykłych Oliwian. Spacer poprowadzą Grażyna Niemyjska i Ewa Oslislok

Zapraszamy na spacer po cmentarzu w Oliwie śladami niezwykłych Oliwian, który poprowadzą Grażyna Niemyjska i Ewa Oslislok

Cmentarz oliwski jest jak księga zapisana pojedynczymi biografiami niezwykłych
ludzi. Chcemy przywołać ich imiona, przypomnieć zasługi, zapalić światło pamięci.
Chcemy też zwrócić uwagę na architektoniczne detale cmentarza, wpisanego od 1985
roku do rejestru zabytków. Wspomnimy również o trzech innych nieistniejących
cmentarzach na terenie Oliwy.

Zbiórka o godzinie 15:00 przed Kościołem św. Jakuba w Oliwie.

Spacer jest organizowany we współpracy z  Radą Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Filia Biblioteka Żabianka
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
15:00
Na zdjęciu widać fragment metalowej bramy cmentarza