Pomorskie ciekawostki z BBC (cz. 28) – Kroniki szkolne

Wieloletnią tradycją wielu placówek oświatowych jest prowadzenie kronik szkolnych. Niewielki ich zbiór dostępny jest w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej (BBC). Najstarsze pochodzą z 1883 i 1886 r. Udostępnione zostały przez Akademię Pomorską w Słupsku oraz szkoły samorządowe z województwa pomorskiego.

Z jednej strony kroniki szkolne dostarczają wiedzy o działalności uczniów i pedagogów, z drugiej stanowią samodzielne źródło historyczne. Ukazują bowiem życie wewnętrzne i zewnętrzne szkoły oraz najbliższej okolicy. Poprzez chronologiczne zapisy wydarzeń odnoszących się do szkoły, gminy, kościoła dostarczają materiałów do historii szkolnictwa w kraju, informują o jego rozwoju oraz o miejscowych stosunkach.

Współcześnie ich forma się zmienia. Z opisowych przekształciły się w obrazowe, a papier zastąpiły prezentacje na stronach internetowych szkół. Do ilu z nich będą mieć szanse dotrzeć następne pokolenia?

 

Kronika szkolna szkoły w Klukach z lat 1886-1917. ; Schulchronik Schule in Klucken,1886-1917

 

Kronika szkolna. R. 1945-1946 (Potęgowo)

 

Kronika szkoły we Włynkowie z lat 1883-1938. ; Schulchronik zu Flinkow, 1883-1938

 

Kronika wsi Rokitki ; Chronik des Dorfes Kleinrakitt, Kreis Stolp Pommern

 

Kronika : Szkoły Podstawowej w Gniewowie [1959-1962]

 

Kronika : Szkoły Podstawowej w Gniewowie [1967-1983]

 

Kronika : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie

 

Nauczanie zintegrowane 2003-2007 [Kronika Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie]

 

 

Kronika szkoły w Klukach

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa utworzona została w 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. W 2011 r. partnerem strategicznym przedsięwzięcia została Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. W sumie, wraz z pozostałymi partnerami, bibliotekę tworzą 33 instytucje. Upublicznione obiekty – czasopisma, książki, zdjęcia, dokumenty urzędowe, grafiki, kroniki, księgi adresowe i in. – dotyczą przede wszystkim Pomorza Gdańskiego i Środkowego.