Pomorskie ciekawostki z BBC (cz. 34) – Herbarz Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Miłośnicy genealogii i w ogóle historii Polski powinni być ukontentowani. W tym odcinku „Pomorskich ciekawostek z BBC” prezentujemy bowiem dzieło niezwykłe – osiemnastowieczny, ponadtysiącstronicowy, „Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego…”.

 

Polskojęzyczny starodruk autorstwa Stanisława Duńczewskiego (1701–1763), prawnika, filozofa, matematyka (ps. Matematyk zamojski), astronoma i autora kalendarzy, ukazał się w 1757 r. Jego wydawcą była Drukarnia B. Jana Kantego Akademii Zamojskiej. Na początku dzieła umieszczona została dedykacja dla Henryka Brühla (hrabiego cesarstwa niemieckiego, pierwszego saskiego tajnego ministra gabinetu i konferencji) oraz miedziorytowy frontyspis przedstawiający herb Jastrzębiec, sztychowany przez Jana Kantego Siarczyńskiego (1731–1762), autora również pozostałych,  drzeworytowych, herbów.

 

Egzemplarz prezentowany jest w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej za zgodą jego posiadacza – Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Zachęcamy do lektury!

 

Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego dla niezupełnego opisania….

 

 

Okładka herbarza przedstawiająca herb i bogate ornamenty.

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa utworzona została w 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. W 2011 r. partnerem strategicznym przedsięwzięcia została Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. W sumie, wraz z pozostałymi partnerami, bibliotekę tworzą 33 instytucje. Upublicznione obiekty – czasopisma, książki, zdjęcia, dokumenty urzędowe, grafiki, kroniki, księgi adresowe i in. – dotyczą przede wszystkim Pomorza Gdańskiego i Środkowego.