Prelekcja poświęcona grzybom

9 marca o godzinie 17:00 Bibliotekę Oliwską odwiedzi Marcin Stanisław Wilga („Borsuk”) z fascynującą opowieścią o grzybach, które nieopodal - w Lasach Oliwskich. Zapraszamy serdecznie na prelekcję.

Grzyby po owadach są najliczniejszą grupą organizmów. Dzięki rozsiewaniu zarodników przez wiatr potrafiły skolonizować prawie całą kulę ziemską – od krain polarnych do tropików. Należą do organizmów cudzożywnych, są pasożytami lub saprobiontami (odżywiają się martwą materią). Sporo gatunków to grzyby mykoryzowe, czyli wchodzące w symbiozę z korzeniami drzew i krzewów. Rozkładając martwą materię: drewno, liście, igły, opadłe owoce drzew, odchody zwierząt itp. pełnią w środowisku rolę służby sanitarnej. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym odnotowano 815 gatunków grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes): 95 woreczniaków, 723 podstawczaków, 5 pod ścisłą ochroną, 13 pod ochroną częściową, a 153 są umieszczone na Czerwonej Liście grzybów.

Na fotografii: Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca – Samborowo, Lasy Oliwskie, luty 2023 r.

Wyrasta na opadłych konarach i gałęziach drzew liściastych: olszy szarej, wierzby szarej, klonu pospolitego. Zawiązki owocników pojawiają się w listopadzie, zimują, a wiosną kontynuują wzrost do 5 cm średnicy. Miseczkowate owocniki naukowa nazywane są apotecjami.

Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00