Program „Zielona wrona”

Antoni „Tolek” Filipkowski przypomina poezję i pieśni, humor i satyrę stanu wojennego.

Wkrótce mija 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, dlatego warto przywołać tragizm tamtych czasów, przeżycia i doświadczenia osób represjonowanych, ich pamiętniki, listy, poezję i prozę – będące świadectwem czasu, nie tak odległej historii, w której aktywny udział brali mieszkańcy Gdańska. Tamte wydarzenia przypomni Antoni „Tolek” Filipkowski  w prelekcji wzbogaconej piosenkami z tamtych dni,  inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami z cel więziennych, obozów internowania, scenkami rodzajowymi, które napisało życie.

 

W czasach stanu wojennego w Polsce internowano i uwięziono tysiące niepokornych działaczy i sympatyków „Solidarności”, śmierć poniosło ponad 100 osób. Część działaczy „Solidarności” spotkały aresztowania, wieloletnie wyroki w procesach politycznych, potem zakazy pracy i „wilczy bilet”. Wielu zmuszono do opuszczenia kraju.

 

Program „Zielona wrona”, korzystając z bogatych zasobów twórczości osób uwięzionych w stanie wojennym, wprowadza widzów w tamte mroczne czasy, gdzie orężem represjonowanych był humor i śmiech, przeciw WRON-ie Jaruzelskiego i uzbrojonym mundurowym, których wspierały czołgi i transportery opancerzone.

 

 

Więcej informacji o Antonim Filipkowskim znajdziecie pod tym adresem: Filipkowski Antoni Józef – Biogramy – Encyklopedia Solidarności (encysol.pl)

Filia Filia Gdańska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00