Ranking Beletrystyki Pomorskiej 2022

Po raz dziesiąty prezentujemy ranking najczęściej wypożyczanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku beletrystyki, której akcja toczy się na Pomorzu Gdańskim i Środkowym. Jaka powieść była najbardziej poczytna w minionym roku?

Tym razem na liście znalazło się 489 tytułów, które biblioteczny system katalogowania Patron uporządkował według liczb wypożyczeń za okres 01.01.2022–31.12.2022.

Niewątpliwie wpływ na wypożyczenia danych tytułów miała ich obecność w poszczególnych filiach oraz data „premiery” w danym roku. Ta, która ukazała się np. w ostatnim kwartale 2022 r., siłą rzeczy będzie miała mniejszą poczytność.

Ranking Beletrystyki Pomorskiej tworzymy po to, by dowieść, że czytelnicy lubią i szukają literatury terytorialnie im bliskiej. Że dzięki swojemu istnieniu spaja ich ona z miejscem zamieszkania, stanowiąc jeden z elementów budowania tożsamości lokalnej i regionalnej.

 

Ranking Beletrystyki Pomorskiej 2022

 

Nowo wydane tytuły, których akcja toczy się na Pomorzu, staramy się na bieżąco odnotowywać w cokwartalnych elektronicznych „Nowościach Regionalnych”.

 

Listę książek do rankingu sporządziła: Małgorzata Szemelfejnik