Refleksje o życiu – siła miłości cz. 2

Zapraszamy na cykliczne spotkanie z Dorotą Wasilczyk - koordynatorką trójmiejskiej filii Uniwersytetu Brahma Kumaris.

Zapraszamy na cykliczne spotkanie z Dorotą Wasilczyk – koordynatorką trójmiejskiej filii

Uniwersytetu Brahma Kumaris.

 

Filia Biblioteka Żabianka
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00