Spotkanie autorskie z Hanną Ścisłowską

Biblioteka na Strzyży zaprasza na spotkanie z autorką książki o Kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie.

Książka Hanny Ścisłowskiej nosi tytuł: Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie. Dzieje, charakterystyka i geneza formy architektonicznej w świetle analizy porównawczej. Publikacja była już promowana m.in. w „Magazynie Pomorskim” oraz „Nowościach Regionalnych” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ukazała się również w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Biblioteka Jagiellońska), znajduje się również na stronie wydawnictwa naukowego ArchaeGraph, gdzie została wydana i opublikowana.
„Głównym zamierzeniem niniejszej pracy” – pisze we wstępie Hanna Ścisłowska – „jest możliwie pełne rozpoznanie historii budowy kościoła Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i okoliczności jego powstania, jak również opis struktury architektonicznej bryły, jej wnętrza oraz wyposażenia w oparciu o źródła archiwalne, badania terenowe oraz zdjęcia autorskie”.

Hanna Ścisłowska (ur. 17 czerwca 1969 w Kołobrzegu) – polska historyk sztuki, artysta grafik, muzyk, perkusistka zespołu Oczi Cziorne w latach 1989–1992. Uprawia grafikę artystyczną, grafikę komputerową, kolaż i grafikę użytkową.

 

Kilka egzemplarzy książki Hanny Ścisłowskiej.      Okładka książki Hanny Ścisłowskiej. Na okłądce kościół.

Filia Biblioteka na Strzyży
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
16:30
Kilka egzemplarzy książek.