Spotkanie autorskie z Kateryną Babkiną / Авторська зустріч з Катериною Бабкіною

Zapraszamy na spotkanie z wybitną ukraińską pisarką, laureatką Nagrody Angelus.

Wybitna ukraińska pisarka, Kateryna Babkina, będzie gościnią Biblioteki Pod Żółwiem 25.04. o godz. 18:00. Rozmowę łumaczyć będzie prof. Marta Koval.

 

Kateryna Babkina w 2021 roku została laureatką Nagrody Angelus. Wydała kilka tomików wierszy (m.in. „Ognie św. Elma”) oraz powieść i zbiory opowiadań. W Polsce, jak dotąd ukazały się: „Sonia”, „Szczęśliwi nadzy ludzie” oraz „Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek”. Jest również dziennikarką, scenarzystką i menadżerką kultury.

 

Obecnie Kateryna Babkina mieszka we Wrocławiu w ramach rezydencji literackiej. Jej pobyt, planowany na miesiące letnie, został przyspieszony ze względu na rosyjskie działania wojenne w Ukrainie.

 

***

Видатна українська письменниця Катерина Бабкіна відвідає бібліотеку під черепахою 25 квітня о 18:00. Інтерв’ю веде Ганна Лозовська. Перекладати буде проф. Марта Коваль.

 

Катерина Бабкіна у 2021 році стала лауреатом Літературної нагороди Центральної Європи „Ангелус”, опублікувала кілька томів віршів (зокрема „Вогнi св. Eлмa”), романи та збірки оповідань. У Польщі опубліковані такi як : „Соня”, „Щасливi голi люди”, а також „Ніхто так не танцював, як мій дід”. Також є журналістом, сценаристом і менеджерем з культури.

 

Нині Катерина Бабкіна живе у Вроцлаві в рамках літературної резиденції. Її перебування, заплановане на літні місяці, пришвидшено через військові дії в Українє

Filia Biblioteka pod Żółwiem
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
18:00