Spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego i wykład o dokumentowaniu informacji genealogicznych

Miłośników historii naszego regionu Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne (PTG) oraz Dział Regionalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zapraszają 10 lutego br. (sobota) na wykład z prezentacją Tadeusza Wojtowicza pt. „Metodologia dokumentowania informacji źródłowych drzewa genealogicznego”.  Prowadzący poruszy kwestie opracowania, klasyfikacji i przechowywania informacji źródłowych, a także ich prezentacji w drzewie genealogicznym.

 

Po wykładzie zaplanowano czas na indywidualne konsultacje i luźne rozmowy.

 

Początek: godz. 10.

 

Miejsce: sala American Corner (parter siedziby głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Targu Rakowym 5/6 w Gdańsku).

 

 

 

Źródło pochodzenia zdjęcia wykorzystanego w informacji: Pixabay / JarkkoManty

 

 

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
10.00