Spotkanie z autorami książki „Pałac płonie”

Jeżeli najważniejszym problemem współczesnego człowieka jest brak odpowiedzi na pytanie, po co żyje, to w niniejszej książce tę odpowiedź znajdzie. Tylko Miłość, która kocha za darmo, bezwarunkowo, także wtedy, gdy człowiek jest zły, może rozpalić nadzieję w sercu poszukującym prawdy.

 

„Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei” – mówi Jan Grosfeld w niezwykłym wywiadzie-rzece ze Sławomirem Jackiem Żurkiem, ale to więcej niż rozmowa. To historia człowieka, który na swojej drodze spotkał Boga i Jego miłość wypełniającą pustkę w ludzkim sercu.

 

Jan Grosfeld jest świadkiem Boga, który Go znalazł i czyni nowym człowiekiem.

 

Tematem książki jest konkretny człowiek – z imieniem i nazwiskiem, z datą i miejscem urodzenia, z rzeczywistą biografią. To on jest tytułowym »pałacem w płomieniach« – podpalany zawieruchą dziejów i nieodwołanie (wydawałoby się) ginący, a jednak ratowany, odbudowywany i wskrzeszany przez Boga, który – to najważniejszy refren tej książki – jest wierny! Przy czym jest to także człowiek z ogromnym poczuciem odpowiedzialności – nie tylko za siebie czy swoich bliskich, ale również za Kościół, za swoją Ojczyznę, za świat, w szczególności za kolejne pokolenia: za młodych.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

 

Ze wstępu kard. Grzegorza Rysia

 

Jan Grosfeld – ekonomista, politolog, profesor nauk społecznych o specjalności antropologia polityczna, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem i Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Autor wielu książek o tematyce społeczno-religijnej, m.in. „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”, „Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat”, „Krzyż i gwiazda Dawida”, „Czekanie na Mesjasza”. Za wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski otrzymał nagrodę im. ks. Stanisława Musiała oraz nagrodę Menora Dialogu.

 

Sławomir Jacek Żurek – literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych. Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Autor książek o literaturze polsko-żydowskiej, wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury współczesnej oraz esejów i artykułów popularnych. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”.

 

Tomasz Tomasik, historyk literatury pracujący w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku; zajmuje się badaniem literatury polskiej (J. S. Pasierb, Z. Herbert, Cz. Miłosz) a także męskości w literaturze i kulturze polskiej.

 

Spotkanie organizowane przez Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto i Fundację Samorządność im. Lecha Bądkowskiego.

 

 

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18.00
pałac płonie grosfeld żurek