The Janes – screening with discussion

Kontynuujemy w American Corner tematykę związaną z prawami kobiet. W piątek, 15 marca o godzinie 17:00 pokażemy dokument „Kryptonim Jane” (2022)  w reżyserii Tii Lessin i Emmy Pildes. To opowieść o grupie kobiet, które w latach 70. w Chicago używając kryptonimu Jane i bezpiecznych domów, zbudowały podziemną usługę dla kobiet szukających bezpiecznej, niedrogiej i nielegalnej aborcji. Aktywistki udzielały pomocy, ale równocześnie łamały obowiązujące wówczas w większości kraju prawo.

Kontynuujemy w American Corner tematykę związaną z prawami kobiet. W piątek, 15 marca o godzinie 17:00 pokażemy dokument „Kryptonim Jane” (2022)  w reżyserii Tii Lessin i Emmy Pildes. To opowieść o grupie kobiet, które w latach 70. w Chicago używając kryptonimu Jane i bezpiecznych domów, zbudowały podziemną usługę dla kobiet szukających bezpiecznej, niedrogiej i nielegalnej aborcji. Aktywistki udzielały pomocy, ale równocześnie łamały obowiązujące wówczas w większości kraju prawo.

„Postanowiłyśmy nakręcić film, który uchwyciłby dramat całej historii. Z jednej strony chciałyśmy pokazać grupę zwykłych kobiet wyjętych spod prawa, ryzykujących aresztowaniem i dożywotnim więzieniem, aby pomóc nieznajomym, a z drugiej opowiedzieć o wysiłkach, jakie kobiety podejmowały, aby uzyskać opiekę aborcyjną w erze przed Roe, a także o niezliczonych kobietach bez środków lub szczęścia, aby znaleźć współczującą i wykwalifikowaną opiekę, które ostatecznie kończyły w szpitalu lub w kostnicy.” – mówią reżyserki o swoim filmie.
Choć dokument opowiada o wydarzeniach z ubiegłego wieku, jego przekaz w ogóle nie stracił na aktualności, co pokazują ostatnie wydarzenia nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale również Polski. Serdecznie zapraszamy!

 

We continue at American Corner with the theme of women’s rights. On Friday, March 15 at 5pm we will show the documentary „The Janes” (2022), directed by Tia Lessin and Emma Pildes. It’s the story of a group of women who, using the codename Jane and safe houses in Chicago in the 1970s, built an underground service for women seeking safe, affordable and illegal abortions. The activists provided assistance, but at the same time violated the law in effect in most of the country at the time.

 

“We set out to make a film that captured the drama of the story – a group of ordinary women turned outlaws, risking arrest and a lifetime in prison to help strangers. The film is equally about the lengths that women went to get abortion care during the pre-Roe era, and the countless women without the means or luck to find compassionate and skilled care who ended up in the hospital, or in the morgue.” – say the directors about their film.
Although the documentary is about the events of the last century, its message has not lost its relevance at all, as recent events not only from the United States, but also from Poland show. You are cordially invited!

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00