Wykład urbanistyczny

Wykład Barbary Bańkowskiej o genezie i esencji książki „od polis do metropolis” oraz o poszukiwaniu „złotego wieku” miast europejskich. W formie 10 esejów urbanistycznych przedstawiony będzie rozwój cywilizacji miejskiej Europy od najwcześniejszych śladów kultury antycznej do najciekawszych współczesnych sposobów odnowy miast metropolitalnych.

O autorce:

Barbara Bańkowska – architekt, doktor urbanistyki, wykładowca wyższych uczelni państwowych i prywatnych. W dorobku posiada ok. 200 opracowań projektowych i projektowo-badawczych dotyczących miast Polski północnej i centralnej. Jest laureatką 10 nagród resortowych za osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska. W latach 1992 – 2016 brała udział w 20 podróżach studialnych po Europie. Zgromadzoną wtedy dokumentację fotograficzną i opisową wykorzystała w pracach dydaktycznych w latach 1996 – 2016. Omawiana książka jest domknięciem tej działalności i syntezą wiedzy spisaną językiem potocznym.

Filia Biblioteka Oliwska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00