Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia czytelnikom korzystanie, w celach naukowych i dydaktycznych, ze zbiorów innych bibliotek. Współpracujemy z wieloma bibliotekami publicznymi i naukowymi w Polsce. Na życzenie czytelnika sprowadzamy z nich materiały, których nie posiadają biblioteki w Trójmieście. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniamy też zbiory własne innym bibliotekom spoza Trójmiasta.

Przed skorzystaniem z tej usługi, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: