Zajęcia „Biblioteka cyfrowa – nowoczesne źródło informacji”

BIBLIOTEKA CYFROWA – NOWOCZESNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Dział Regionalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami i opiekunami (grupy nie powinny liczyć więcej niż 25 osób) do uczestnictwa w zajęciach pt. „Biblioteka cyfrowa – nowoczesne źródło informacji”.

Spotkania odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca od listopada 2018 r. W tym dniu przewidziane jest przeprowadzenie czterech zajęć dla różnych klas, po godzinie zegarowej dla każdej (do wyboru są godziny: 9–10, 10.20. –11.20, 11.40–.12.40, 13–14). Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej dwa tygodnie przed zajęciami. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Oferujemy – do wyboru – dwa rodzaje spotkań:

  1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej;
  2. warsztaty z komputerami (w przypadku grup liczących powyżej 10 osób prosimy o przyniesienie własnych laptopów i zainstalowanie na nich wersji wyszukiwarki Chrome 69.0.3497.100; biblioteka ma możliwość zapewnienia laptopów dla grup do 10 osób); zajęciom komputerowym również towarzyszy prezentacja multimedialna.

Uczestniczący w nich uczniowie otrzymają jako materiał dydaktyczny foldery edukacyjne nt. bibliotek cyfrowych, które razem ze scenariuszem ww. zajęć opracowano w ramach realizowanego w latach 2017–2018 projektu Wi@tr od Morza II, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania odbywają się w American Cornerze, na parterze siedziby głównej placówki (Targ Rakowy 5/6, 80–806 Gdańsk).