Alfabet Pomorskich Pisarek i Pisarzy

Poznaj literackie nazwiska będące chlubą naszego regionu!

Dwadzieścia wielkoformatowych plansz i dwadzieścia ciekawych sylwetek. Wystawa „Alfabet Pomorskich Pisarek i Pisarzy” prezentuje autorki i autorów, którzy są chlubą naszego regionu. Ekspozycja stoi przed gmachem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku przy Targu Rakowym.

 

Tematykę i kształt literatury tworzonej na Pomorzu Gdańskim nierzadko determinują położenie tego regionu, jego bogata historia i kultura, a także doświadczenia mieszkańców. Dzięki tym przymiotom pomorski literacki genius loci przetrwał do dziś,opierając się globalnemu rynkowi pisarskiemu.

 

Na 20 wielkoformatowych planszach umieszczonych w 10 ekspozytorach  przedstawione są sylwetki 20 pisarek i pisarzy: biogramy, zdjęcia, cytaty, które ich charakteryzują, najważniejsze daty z życia, charakterystyka twórczości,  lista najważniejszych nagród oraz informacja o ekranizacji lub wystawieniu dzieła na deskach teatru.

 

Prezentowani na najnowszej wystawie planszowej powojenni, żyjący i nieżyjący, pomorscy autorzy swoją twórczością przekroczyli pomorskie granice, zainteresowali nią czytelników z Polski, a niektórzy i ze świata. Doczekali się licznych recenzji, nagród i wyróżnień literackich. Teksty wielu z nich były i są wystawiane na deskach teatrów, filmowane, czytane lub grane jako słuchowiska w radiu. Inspirację do pisania zazwyczaj czerpią z miejsca zamieszkania, a jeśli wyruszają z fabułą swoich książek nieco dalej, często szukają sposobu na połączenie jej z wątkami pomorskimi.

 

Nazwiska wielu z tych pisarzy ciągle niewiele mówią mieszkańcom Gdańska, Trójmiasta i Pomorza,  stąd pomysł, aby przygotować wystawę, która przybliży ich sylwetki.  Są to osoby, które odegrały lub ciągle odgrywają znaczącą rolę w naszym regionie, które pozostawiły ślad na polskiej, europejskiej oraz  światowej mapie twórczości literackiej. Celem wystawy jest promocja literatury i czytelnictwa – mówi Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku.

 

Wystawę będzie można oglądać do 15 listopada 2021 roku.