Działy

Dział Promocji, Marketingu i Public Relations
Kierownik: Łukasz Kosik
E:
T: 58 301 48 11 w. 221, 224, 228, 236

Dział Administracji
Kierownik: Piotr Rydzyński
E: 
T: 58 301 92 52, 58 301 48 11 w. 214

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa: Ewa Domańska
E: 
T: 58 320 28 74, 58 301 48 11 w. 211, 217, 218

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik: Agnieszka Michałek
E: 
T: 58 301 87 11, 58 301 48 11 w. 233

Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy
Kierownik: Monika Górecka
E: 
T: 58 301 38 18, 58 301 48 11 w. 239

Dział Organizacji Sieci Miejskiej
Kierownik: Anna Marszalec
E:  
T: 58 301 44 85 , 58 301 48 11 w. 219, 230, 237

Dział Regionalny
Kierownik: Iwona Joć-Adamkowicz
E: 
T: 58 301 48 11 w. 227, 210

Dział Gromadzenia Zbiorów
Kierownik: Małgorzata Ścisłowska
E: 
T: 58 301 68 13, 58 301 48 11 w. 205, 207

Dział Opracowania Zbiorów
Kierownik: Agnieszka Mazurowska
E: 
T:  58 301 48 11 w. 209

Biblioteka Składowa
Kierownik: Anna Krawiec
E: 
T: 58 301 48 11 w. 223

Dział Informatyczny
Kierownik: Andrzej Deskiewicz
E:
T: 58 301 48 11 w. 203

Specjalista ds. Informatyzacji i administrowania siecią
Dariusz Osiński
E:
T: 58 301 48 11 w. 231

Bibliotekarz Systemowy
Kamila Machowina
E:

T: 58 301 48 11 w. 247;  58 305 61 64
M: 782 746 031

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Jarosław Balcewicz
E: 
T: 58 301 48 11 w. 206

Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. P.Poż
Marian Welenc
E: 
T: 58 301 48 11 w. 215

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Mirela Makurat
E:
T: 58 301 48 11 w. 229

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Piasecki
E:
T: 58 301 48 11 w. 215