Strategia

 

STRATEGIA WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU NA LATA  2021-2030

 

Treść strategii znajduje się w załączniku