Praca

 

Jeżeli chcieliby Państwo związać się zawodowo z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku i dołączyć do naszego zespołu zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i wybrania tej, która odpowiada Państwa profilowi oraz zainteresowaniom. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: . Do przesłanych dokumentów należy koniecznie załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych.

 

Do przesłanych dokumentów należy załączyć poniższe klauzule:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

 

Przysłane aplikacje podlegają standardowej procedurze selekcji, którą znajdą Państwo tutaj. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, których następnie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej oferty, a nadal są Państwo zainteresowani pracą w Bibliotece, mogą Państwo złożyć swoje dokumenty aplikacyjne, które pozostaną w naszej bazie kandydatów do pracy przez trzy miesiące od daty ich przesłania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

 

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

 

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

 

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

 

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe – niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

 

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

 

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Specjalista/ka ds. finansowo-księgowych

Data publikacji:

Kierowniczka / Kierownik Działu Promocji Marketingu i PR

Data publikacji: