Szkolenia

 

Zapraszamy bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. pomorskiego na szkolenia organizowane przez WiMBP w Gdańsku.

Nasza oferta jest na bieżąco uzupełniana o zgłaszane propozycje.  Wszystkie Państwa pomysły i uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Informujemy, że WiMBP jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku nr ewid. 2.22/00090/2006

Kontakt w sprawie szkoleń i zapisy: Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy, tel. 58 301 38 18,